پایگاه تجهیزات فیبر نوری

اقامت آلمان

موضوعات


صفحات


تجهیزات فیبر نوری

آخرین مقالات تجهیزات فیبر نوری

مبدل فیبر نوری مدیریتی گیگ Media Converter

مبدل فیبر نوری دستگاهی است که بستر انتقال را از فیبرنوری تغییر داده و به اترنت یا الکتریکال تبدیل می کند. بهمین جهت به آن مبدل فیبر می گویند. این در حالی است که نام دق

فیبر نوری

فیبر نوری یکی از انتقال داده ها با سرعت بالا است. فیبر نوری در موارد مختلف از جمله شبکه های تلفن در مناطق شهری و بین شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده شده اس

SDH چیست؟

در این مقاله، با ساختار SDH آشنا می شویم. مالتی پلکسینگ دیجیتال سینکرنوس SDH – Synchronous Digital Hierarchy مانند PDH بر اساس یک شاخه بندی مکرر پیوسته می باشد. با فریم های با ط
صفحه: 1 (همه)

پر بازدید ترین - تجهیزات فیبر نوری