اقامت آلمان

موضوعات


صفحات

مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری

انجام پایان نامه

 انجام پروژه

انجام پروپوزال | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

تأمين مشتري و كيفيت در اينترنت

زماني طوفان شهرهاي ساحلي ايالات متحده را فراميگرفت و بسياري از تأسيسات زيربنايي را ويران مينمود. در اين بين اين ويراني ها مشكلات زيادي را براي بسياري از شركتها ايجاد نمود. اين شركتها جاي مناسبي جهت آماده شدن براي طوفان هاي بعدي پيدا نكردند. قطع جريان برق و مشكلات ديگري كه در اثر اين طوفان ها پديد ميآمد، مشكلات زيادي را ايجاد نموده بود و شركتهاي ارائه دهنده اين خدمات به شدت دچار مشكل شده بودند.

اقدام به ارائه لينكهايي در سايت خود نمود كه اين لينكها صاحبان شركتها را به Grainger.com در اين زمان سايت سايت هايي هدايت مينمودند كه در آنها ميتوانستند آخرين پيشبيني مربوط به طوفانها را بخوانند.

هزينه هاي كمتر

برخي از ساده ترين توجيهات سرمايهگذاري در اينترنت، فعاليتهاي تأمين مشتري در جهت كم كردن هزينه هاست.

Online Publishing انتشار الكترونيك

مبلغ Cisco بزرگترين صرفه جويي در قسمت خدمات چاپي و راهنماي محصولات ميباشد. در نمونه فوق داشتيم كه شركت 270 ميليون دلار در يك سال صرفه جويي نمود. اين مبلغ با انتشار الكترونيك دفترچه راهنما هايي كه قبل از آن بصورت  سنتي ميبايست چاپ ميشد، صورت گرفت.

Electronic Distribution توزيع الكترونيك

در توزيع نرم افزار بود. اين شركت از انتشار الكترونيك نرم افزار، پچ هاي جديد، نسخه هاي Cisco دومين صرفه جويي بزرگ جديد و ... كه بصورت الكترونيكي توزيع شدند، 130 ميليون دلار صرفه جويي نمود. اين صرفه جويي شامل بسته بندي، هزينه حمل، و مشكل تهيه و توزيع نسخه هاي متفاوت از نرم افزارهاي مختلف ميباشد. استفاده از اينترنت به شدت هزينه هاي توزيع نرم افزار را پائين آورده است.

“Virtual Problem Solving” حل مشكلات بصورت مجازي

راه حل هاي اينترنتي

تأمين مشتريان به خصوص كاهش تماس هاي تلفني در حل كردن مشكلات مشتريان بصورت الكترونيك نيز مورد توجه قرار گرفت. كاهش در هزينه ها را نيز در اين مورد ميتوان مشاهده نمود. استفاده از تأمين مشتريان بصورت اينترنتي در برطرف كردن اشكالاتي كه با آن مواجه هستند؛ مورد استقبال قرار گرفت.

پاسخهاي ذخيره شده يكي از متداولترين روشها جهت تأمين مشتريان بصورت الكترونيك استفاده از صفحه يا پرسشهاي متداول ميباشد

كمك مشتريان به يكديگر

ابزارهاي اجتماعات مجازي وسيله بسيار مناسبي براي كمك به مشتريان ميباشد. بدين ترتيب مشتريان داراي يك جامعه مجازي بوده و ميتوانند سئوالات و مشكلات خود را درون اين جامعه مجازي مطرح نموده و پاسخ خود را از مشتريان ديگر دريافت نمايند.

ارتباطات ارزان سيستم هاي ارتباطي تأمين مشتري

براي بررسي سيستمهاي ارتباطي تأمين مشتري لازم است ابتدا به روشهاي سنتي و فرصتها و محدوديتهاي آن بپردازيم. سه مسئله باعث گراني روشهاي سنتي ارتباطي ميشوند. اول نسبت نماينده به مشتري.

مديريت پست الكترونيك براي خدمات مشتريان

به طور كلي دو روش براي خدمات مشتريان از طريق پست الكترونيك وجود دارد. نوع اول آن به مداخله مستقيم يك نماينده از خدمت مشتريان نياز دارد. بدين ترتيب كه يك فرد بصورت حضوري به طور مداوم در حال دريافت نام هاي الكترونيكي بوده و به اين نامه ها نيز پاسخ ميدهد

اينترانت

پاسخ دادن سريع به مشتري از طريق نوآوري ممكن است هزينهبر باشد. نوع ديگري از خدمات مشتريان كه مناسب و كم هزينه ميباشد، استفاده از اينترانت ميباشد كه صرفه جويي قابل توجهي در هزينه ها دارد.

افزايش كيفيت در اينترنت

(Virtual Value Activity) (*VVA) كيفيت و فعاليت ارزش مجازي

دو نمونه استفاده از فعاليت- (Online Technical Support) « تأمين فني الكترونيك » و « ارتباط سرمايه گذاران » هاي ارزش مجازي براي طراحي تأمين فني مشتريان بصورت الكترونيك به شمار مي روند.

رضايت مشتريان و تأمين الكترونيك

رضايت مشتريان، ايجاد ارزش براي مشتريان از طريق تأمين انتظارات آنان و در حالت بهتر ارائه چيزي فراتر از حد انتظار آنان ميباشد.

عرضه هاي خيلي عالي در صورتيكه انتظارات غيرواقعي باشند، نااميد كننده خواهند بود. مديريت ارزش و رضايت مشتري هر دو از جنبه هاي بسيار مهم يك سايت در قسمت تأمين مشتريان ميباشد.

توجيه تأمين الكترونيك مشتريان

روشهاي تقابل بازار - مشتري

تعيين استراتژي براي بسياري از تجارت ها زمانيكه شما از هدف خود دور ميشويد آسان ميشود. در اين شرايط آنچه كه شركت نيازمند آن است، دانستن مسير صحيح است. مشخصه هاي اجرايي در اين زمينه زياد حياتي نميباشند. اگر تنها دو مسير وجود داشته باشد و ما بدانيم كه كداميك را در پيش داريم، و همچنين داراي محدوديت زماني در سرعت حركت خود باشيم، نيازي به مجزاسازي نداريم، بلكه آغاز فعاليت اهميت بيشتري خواهد داشت.

تعادل هزينه  كيفيت

تعارض تمركز روي هزينه و تمركز روي كيفيت تأمين مشتري قسمتي از استراتژي مباني تجارت است. تحقيقاتي كه در چند دهه گذشته صورت گرفته قدرت رويكرد دو هسته اصلي را نشان ميدهد. رويكرد به سمت هزينه كه در آن تلاش ميشود كه با ارائه راه حلهاي كم هزينه با توجه به نياز مشتري

منافعي براي مشتري ايجاد شود. از سوي ديگر رويكرد متفاوت ديگري وجود دارد كه سعي ميكند با ارائه راه حل هاي استثنايي براي مشتري در يك قيمت قابل پذيرش، مشتري را جذب نموده و براي وي مطلوبيت را ايجاد نمايد. شركت هاي كمي هستندكه قادر به پيشرو بودن در هر دو رويكرد ذكر شده ميباشند.

انتخابهاي كيفيت براي تأمين مشتريان

نمودار نشان دهنده تعادل بين هزينه و كيفيت است كه در تأمين مشتري با تكنولوژي سنتي انجام ميشود. اين موارد شامل تأمين مشتري از طريق مراكز تلفن، تماسهاي فروش، بخش فني و... ميباشد كه در بخشهاي قبلي به آن اشاره شد. محور ميباشد. ادامه « هزينه تأمين براي هر مشتري » ميباشد كه به مشتري ارائه ميشود.

يك مسير پويا براي اجرا

بسياري از شركتها حتي آنهايي كه استراتژي كيفيت را دنبال ميكنند، به اين نتيجه رسيدند كه صرفه جويي هاي حاصل از كم كردن هزينه، آسانترين راه براي توسعه كيفيت تأمين مشتريان ميباشد. كم كردن هزينه هايي مثل هزينههاي بروشور مصرف- كننده، كم كردن فعاليت مراكز تلفن و كم كردن تأمين فني، باعث صرفه جويي شده و هزينههاي آزاد شده از طريق اين صرفه-

جوييها را ميتوان صرف امور آموزش، و توسعه نمود.

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

 
درباره نویسنده:

masi

http://www.moshaveranemarlik.com


توجه:

سایت دایرکتوری مقالات، متعلق به شماست. مطالب موجود در سایت، توسط کاربران نوشته می شوند، و توسط تیم ادیتور سایت بررسی و سپس منتشر می شوند. شما می توانید با چاپ مقاله در این سایت، بطور رایگان مقاله خود را در اختیار مخاطبان خود قرار داده و حتی برای سایت خود بک لینک رایگان بگیرید.


نظرات